Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 02 - 08/04/2018 như sau:

 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

2/4/2018

06h35

Sảnh nhà A1

- Lễ Chào cờ đầu tháng.

- BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch Hội CCB trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Đại diện sinh viên Khoa Toán.

Trưởng phòng

CTHSSV

Phòng

CTHSSV

6h45

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 4/2018.

 

- BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/ Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

8h00

PH104-A4

- Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

- Hội đồng theo Quyết định.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng HC-TC

8h30

PHA1A

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Trần Thị Hương, chuyên ngành Toán giải tích.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

14h00

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Nguyễn Quỳnh Hoa, chuyên ngành Toán giải tích.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

14h00

PHA1A

- Họp Hội đồng xét hỗ trợ cán bộ viên chức trình độ cao.

- Hội đồng theo Quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

PHA1B

- Họp xây dựng Bộ công cụ đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra.

- PHT: Nguyễn Thị Tính;

- Lãnh đạo phòng: KT&ĐBCLGD

- BCN và giảng viên tham gia biên soạn của các Khoa: Ngữ văn, Vật lý.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tính

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00

Phòng khách

- Họp BTV Công đoàn.

- BTV Công đoàn Trường

Chủ tịch CĐ Trường

Văn phòng CĐ

15h00

Phòng khách

- Họp BCH Công đoàn mở rộng.

- BCH Công đoàn Trường;  Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

Chủ tịch CĐ Trường

Văn phòng CĐ

16h00

PHA1A

- Họp Ban chủ nhiệm đề tài KHCN cấp Bộ.

- Ban chủ nhiệm đề tài

Hiệu trưởng

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Ba

Ngày

3/4/2018

Từ 8h00

PHA1A

(theo kế hoạch)

- Hội nghị CBVC Bộ môn Ngoại ngữ lấy phiếu tín nhiệm Bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, nhiệm kì 2018-2023.

- Tổ công tác của Trường theo Quyết định; toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên của Bộ môn Ngoại ngữ.

Tổ trưởng

 tổ công tác

Phòng HC-TC

9h30

PHA1A

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trườngvề việc bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, nhiệm kì 2018-2023.

- Ban Chấp hành Đảng bộ.

Bí thư ĐU

Phòng HC-TC

Thứ Tư

Ngày

4/4/2018

14h00

PH104-A4

- Họp giao ban công tác Đoàn – Hội Đại học Thái Nguyên.

- Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội sinh viên Trường.

Bí thư ĐTN

Văn phòng Đoàn TN

Thứ Năm

Ngày

5/4/2018

8h00

PHA1A

- Họp Hội đồng xét kết quả rèn luyện sinh viên học kì I và học bổng KKHT học kì II năm học 2017 – 2018.

- PHT: Mai Xuân Trường

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: CTHSSV, Đào tạo, Thanh tra; đại diện ĐTN, HSV; đại diện lãnh đạo các Khoa/ Bộ môn.

 

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

 

Phòng CTHSSV

10h00

PH104-A4

- Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 của Trường.

- Đại biểu mời; Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng Trường; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Trường; Hội đồng khoa học & ĐT Trường; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; các Nhà giáo được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2017 của Trường.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

14h00

PH1ĐHTN

- Làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực trạng và giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV.

- Lãnh đạo Phòng công tác học sinh, sinh viên.

 

Ban CTHSSV

Ban CTHSSV

Thứ Sáu

Ngày

06:53:33 10/04/2018 - Lượt xem: 491
Tin liên quan