Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tháng 3 năm 2018 như sau:

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Năm

Ngày

01/03/2018

8h00

PHA1A

- Họp triển khai Đề án Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên (lần 2).

- BGH; các Nhóm nghiên cứu và Ban thư ký theo Quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00

PHA1A

- Họp BCH Đảng ủy trường.

- Toàn thể BCH Đảng ủy.

Bí thư

Đảng ủy

Văn phòng ĐU

Thứ Sáu

Ngày

02/03/2018

13h00

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Đỗ Thị Hương Liên, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Bẩy

Ngày

03/03/2018

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Chu Thị Ngân, chuyên ngành QLGD.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Hai

Ngày

5/03/2018

06h35

Sảnh nhà A1

- Lễ Chào cờ đầu tháng.

- Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch Hội CCB trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Đại diện sinh viên Khoa Lịch sử.

Trưởng phòng

Phòng

CTHSSV

Thứ Ba

Ngày

6/03/2018

14h00

PHA1A

- Họp xét duyệt bổ sung danh mục đề tài cơ sở năm 2018 (16 nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP)

- Theo quyết định

Hiệu trưởng

Phòng KH-CN &HTQT

15h30

PHA1A

- Họp xét phê duyệt thuyết minh đề tài cơ sở đợt 1 năm 2018

- Theo quyết định

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng KH-CN &HTQT

Thứ Sáu

Ngày

9/03/2018

8h00

PH3ĐHTN

Xem xét, cho ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2018 - 2020 và 2020 – 2025.

- GS.TS Phạm Hồng Quang, BTĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

Văn phòng ĐU

Thứ Hai

Ngày

12/03/2018

S: 8h00

C: 14h00

PHA1A

- Thẩm tra, xét duyệt báo cáo tài chính; chuẩn bị kiểm toán NSNN 2017 (hết ngày 13/3/2018).

ĐHTN: Theo QĐ số 215/2018/QĐ-ĐHTN ngày 5/2/2018;

-  Chủ tài khoản, Kế toán trưởng, Phòng KHTC và các bộ phận có liên quan.

Trưởng Ban KHTC

Ban KHTC

Thứ Sáu

Ngày

16/03/2018

07h30

HTC1

- Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất.

- BGH, Chủ tịch HĐ Trường, Trưởng/phó các đơn vị, toàn thể giảng viên.

Hiệu trưởng

Phòng KH-CN &HTQT

Thứ Ba

Ngày

20/03/2018

8h00

PH1ĐHTN

- Tổ chức lấy ý kiến về danh sách dự kiến đưa vào quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2018 – 2020 và 2020 – 2025.

- Cán bộ chủ chốt theo công văn số 155-CV/ĐU ngày 10/05/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN.

Giám đốc

ĐHTN

Văn phòng ĐU

Thứ Năm

Ngày

22/03/2018

8h00

PHA1A

- Họp xét duyệt hỗ trợ cán bộ, viên chức có trình độ cao.

- Theo quyết định

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng KH-CN &HTQT

8h00

PH104-A4

- Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 03/2018.

- Phòng CT HSSV; Trợ lý CT HSSV các đơn vị.

Trưởng phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

Thứ Ba

Ngày

27/03/2018

8h00

PH3ĐHTN

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN tháng 3/2018.

- GS.TS Phạm Hồng Quang, BTĐU, Hiệu trưởng.

08:34:13 03/03/2018 - Lượt xem: 575
Tin liên quan