BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC – HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành theo Quyết định số ….., ngày….tháng…..năm……

Của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên)

 

PHẦN A: Thông tin về chương trình và đơn vị cấp bằng

1.

Tên chương trình:

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

2.

Tên khoa:

Khoa Giáo dục Tiểu học

3.

Trường/đơn vị cấp bằng:

Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

4.

Cơ sở tổ chức giảng dạy:

Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

5.

Đơn vị kiểm định đánh giá:

Đại học Thái Nguyên

6.

Tên gọi của văn bằng:

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

7.

Tiêu chí tuyển sinh/các yêu cầu đầu vào:

Tốt nghiệp THPT và qua thi tuyển đầu vào của quốc gia

8.

Kế hoạch học tập:

Học tập theo học chế tín chỉ

9.

Thời gian đào tạo:

4 năm

10.

Hình thức đào tạo:

Chính quy tập trung

11.

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt:

Hệ thống phân cấp: Lớp – GVCN – Khoa – Trường

PHẦN B: Mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra, nội dung đào tạo

03:26:50 21/10/2017 - Lượt xem: 689
Tin liên quan

phu nu, game, game, tin game, game, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, game hay, lam dep, game vui, tin tuc, game, kizi, game hay nhat