Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xin thông báo lịch công tác tuần như sau:

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

14/3/2016

8h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị tài chính ĐHTN năm 2016.

- Thủ trưởng đơn vị; Trưởng phòng KH-TC, Kế toán trưởng.

Giám đốc

ĐHTN

Ban KHTC

8h00

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Toán.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Toán.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

9h30

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Vật lý.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Vật lý.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

14h00

PH3ĐHTN

 

-Họp Hội đồng khoa học tư vấn xác định danh mục đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2017.

- Theo quyết định của Giám đốc ĐHTN

Chủ tịch

Hội đồng

Ban KHCN

& MT

Thứ Ba

Ngày

15/03/2016

8h00

PH1ĐHTN

- Tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Theo công văn số 249/ĐHTN, ngày 24/2/2016 của Giám đốc ĐHTN.

Giám đốc

 ĐHTN

Ban KT& ĐBCLGD

8h00

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Hóa học.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Hóa học.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

9h30

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Sinh học.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Sinh  học.

- Thành phần dự: BCN  Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

14h00

PH3ĐHTN

- Họp chuẩn bị cho Triển lãm Giáo dục Đài Loan năm 2016

- Đại diện lãnh đạo Trường, đại diện lãnh đạo phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Giám đốc ĐHTN

Ban Hợp tác Quốc tế

14h00

PHA1A

- Kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo,chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHTN khóa V nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX tại Đảng bộ Trường.

- Đoàn kiểm tra;

- BTV, lãnh đạo các Ban Đảng;

- Văn phòng Đản ủy Trường.

Trưởng đoàn kiểm tra

Văn phòng Đảng ủy

14h00

PHA1B

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Ngữ văn.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Ngữ văn.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

15h30

PHA1B

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Lịch sử.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Lịch sử.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

Ngày

16/03/2016

8h00

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Địa lý.

- Báo cáo: Trưởng Khoa Địa lý.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

9h00

PH1ĐHTN

- Ký kết chương trình phối hợp giữa Đại học Thái Nguyên và Báo Thanh tra.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị.

Giám đốc

 ĐHTN

Văn phòng

9h30

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa Tâm lý GD.

- Báo cáo: Trưởng Khoa TLGD.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

14h00

PH1ĐHTN

- Hội thảo "Giới thiệu chuẩn Quốc gia 6 bậc và chuẩn Châu Âu về Công nghệ thông tin (ICDL) tại Đại học Thái Nguyên.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị.

Giám đốc

 ĐHTN

TTCNTT

14h00

PHA1A

- Đánh giá kết quả đổi mới chương trình đào tạo Khoa GDCT.

- Báo cáo: Trưởng Khoa GDCT.

- Thành phần dự: BCN Khoa, các trưởng bộ môn;

- Thành phần đánh giá: Theo quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

 
05:20:38 21/10/2017 - Lượt xem: 250
Tin liên quan

phu nu, game, game, tin game, game, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, game hay, lam dep, game vui, tin tuc, game, kizi, game hay nhat